STK a EK

Výrazom STK sa označuje kontrola vozidla s účelom posúdenia jeho technického stavu a spôsobilosti využívania v cestnej premávke. Emisná kontrola, skrátene EK, sa zameriava na preverenie množstva škodlivín vypúšťaných automobilom do ovzdušia.
 
Naši skúsení mechanici vykonajú pred technickou a emisnou kontrolou dôslednú servisnú prehliadku vášho auta. Následne sprostredkujú rýchlu a výhodnú STK s EK v partnerskej stanici technickej kontroly. Ušetríme vám tak množstvo času, starostí a peňazí.

Cela širka: 

S novým vozidlom musíte technickú kontrolu absolvovať po štyroch rokoch od začiatku jeho používania. Neskôr je potrebné kontrolu vykonávať každé dva roky.
 
Počas STK sa kontrolujú hlavne brzdy a brzdová sústava, riadenie a pruženie, nápravy a kolesá, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, stierače, povinná výbava automobilu a príslušné dokumenty.

Cela širka: 

V povinnej výbave by ste v súčasnosti mali mať výstražný trojuholník, kompletnú autolekárničku, reflexnú vestu v dosahu vodiča a rezervnú pneumatiku s príslušenstvom na jej výmenu alebo pomôcky potrebné k oprave defektu.
 
Na STK si prineste osvedčenie o evidencii, veľký technický preukaz a potvrdenie o platnom PZP. Ak máte vozidlo s LPG alebo fóliami, nezabudnite ani na certifikát o ich odbornej montáži. V prípade, že si zároveň s technickou kontrolou nedávate robiť aj emisnú kontrolu, vezmite si so sebou tiež platné osvedčenie o jej absolvovaní.

Cela širka: