Generálne opravy motorov

V automobiloch sa v súčasnosti ešte stále okrem elektromotorov vo veľkom používajú aj klasické piestové spaľovacie motory. Tie sa na základe používaného paliva rozdeľujú na zážihové – benzínové motory, vznetové – naftové motory a plynové motory. Kombináciou elektrických a spaľovacích motorov vznikajú hybridné motory.
 
Spaľovacie motory fungujú na princípe premeny tepelnej energie, ktorá vzniká spaľovaním paliva, na energiu mechanickú. Tá sa kľukovým hriadeľom prenáša cez spojku do prevodovky a zabezpečuje pohyb kolies.
 
Pevnými časťami motora sú valce, hlava a blok. Medzi pohyblivé časti motora patrí piest, piestové krúžky, piestový čap, kľukový mechanizmus, kľukový hriadeľ, ojnica, zotrvačník, rozvodový mechanizmus, vačkový hriadeľ a ventily.

Cela širka: 

Motor je jednoznačne najkomplikovanejšou súčasťou vášho auta. Jeho zanedbávanie môže viesť k pomerne nákladným opravám. Radi sa preto postaráme o pravidelnú údržbu vášho motora, aby vám bezchybne slúžil počas mnohých rokov.  
 
Počas údržby vášho motora naši zdatní automechanici v prvom rade vykonajú dôkladnú kontrolu všetkých komponentov. V prípade potreby následne vyčistia ventily a vymenia rozvody, sviečky zapaľovania či vzduchový i palivový filter.
 
Poctivou údržbou zredukujeme spotrebu a zlepšíme funkčnosť vášho motora. Vaše vozidlo sa stane výkonnejším a znížia sa jeho emisie škodlivín. Zároveň sa nebudete musieť obávať štartovania v mrazoch.

Cela širka: 

Generálnu opravu motora musíme väčšinou vykonať vtedy, keď motor nadmerne spotrebúva olej, má nepravidelný chod, klesá jeho výkon alebo došlo k preskočeniu rozvodu či zadretiu.
 
Občas sa stáva, že motor sa už z finančného hľadiska neoplatí opraviť. V takom prípade našim zákazníkom ochotne pomôžeme s výberom a výmenou náhradného motora.

Cela širka: